Joanna Maria Spychała - tłumacz konferencyjny języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego

Tłumaczę ustnie od ośmiu lat - j. angielski i niemiecki (a ponadto również z j. francuskiego na polski).

Tłumaczyłam - bezpośrednio lub za pośrednictwem biur tłumaczeń - m.in. dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji Europejskiej, Centralnego Biura Śledczego Policji, jak również dla licznych urzędów marszałkowskich, urzędów miast, uczelni wyższych, instytucji kultury i nauki, organizacji pozarządowych i sektora biznesu (np. Volkswagen, Rockwool, IKEA, Skanska).

Od 2012 r. mam akredytację UE dla tłumaczy konferencyjnych (PL<-DE-EN). Odbyłam też dwumiesięczny płatny staż dla tłumaczy ustnych w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, a w ubiegłym roku zostałam laureatką unijnego konkursu EPSO dla tłumaczy pisemnych.

Doświadczenie

Na rynku od 2008 roku - do tej pory
ok. 350 dni tłumaczeń ustnych. Akredytacja UE dla tłumaczy konferencyjnych.

Wykształcenie

Magister trzech filologii: germańskiej, angielskiej z romańską i polskiej.
Specjalizacja w zakresie tłumaczenia konferencyjnego.

Specjalizacje

Umysł ścisły - obok zleceń humanistycznych i społeczno-politycznych zamiłowanie do tematów "technicznych" (np. energia odnawialna).

 

Jestem absolwentką filologii germańskiej i filologii angielskiej z romańską (spec. tłumaczenie konferencyjne na obu kierunkach) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również filologii polskiej na tej samej uczelni, gdzie przygotowuję rozprawę doktorską na temat tłumaczenia symultanicznego. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Działam także na rzecz środowiska tłumaczy ustnych - jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK). W mojej pracy kieruję się "Ogólnymi zasadami wykonywania tłumaczeń ustnych" PSTK oraz zasadami Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Mieszkam w Poznaniu, chętnie też dojeżdżam na tłumaczenia w inne miejsca. Mam doświadczenie w organizowaniu większych zespołów tłumaczy, jak i sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Zapraszam do współpracy!

 

Kontakt:
joanna (kropka) spychala (at) gmail.com
tel. 694 341 292