Joanna Maria Spychała - tłumacz konferencyjny języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego

English version

Tłumaczę ustnie od jedenastu lat - j. angielski i niemiecki, ponadto zaś z j. francuskiego na j. polski.

Tłumaczyłam - bezpośrednio lub za pośrednictwem biur tłumaczeń - m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości UE, jak również dla licznych urzędów marszałkowskich, urzędów miast, uczelni wyższych, instytucji kultury i nauki, organizacji pozarządowych i sektora biznesu.

Od 2012 r. mam akredytację UE dla tłumaczy konferencyjnych (PL<-DE-EN, EN<-PL). Odbyłam też dwumiesięczny płatny staż dla tłumaczy ustnych w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, a w 2016 r. zostałam laureatką unijnego konkursu EPSO dla tłumaczy pisemnych.

Doświadczenie

Na rynku od 2008 roku - do tej pory
ponad 500 dni tłumaczeń ustnych. Akredytacja UE dla tłumaczy konferencyjnych.

Wykształcenie

Magister trzech filologii: germańskiej, angielskiej z romańską i polskiej.
Specjalizacja w zakresie tłumaczenia konferencyjnego.

Specjalizacje

Umysł ścisły - obok zleceń humanistycznych i społeczno-politycznych zamiłowanie do tematów "technicznych" (np. energia odnawialna) i medycznych.

Jestem absolwentką filologii germańskiej i filologii angielskiej z romańską (spec. tłumaczenie konferencyjne na obu kierunkach, A: polski, B: niemiecki, angielski, C: francuski) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również filologii polskiej na tej samej uczelni. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuję się naukowo badaniami nad tłumaczeniem symultanicznym.

Działam także na rzecz środowiska tłumaczy ustnych - jestem członkiem władz Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK), jak również jego współzałożycielką i pierwszym prezesem (2016-2020). W mojej pracy kieruję się "Ogólnymi zasadami wykonywania tłumaczeń ustnych" PSTK oraz zasadami Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych AIIC.

Mieszkam w Poznaniu, chętnie też dojeżdżam na tłumaczenia w inne miejsca. Mam doświadczenie w organizowaniu większych zespołów tłumaczy, jak i sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Zapraszam do współpracy!

 

Kontakt:
joanna (kropka) spychala (at) gmail.com
tel. 694 341 292